Dyrektor zarządzający
Ing. Gabriela Aujeská ml.
tel.: +420 724 101 015
email: gabriela.aujeska@eliott.cz

Dystrybutor
MVDr. Iwona Loch
tel.: +48511403854
email: iwonialoch@wp.pl

Siedziba firmy
Jarosław Bilski Horse-Bud
ul. Górnicza 19/9
58-530 Kowary
Rzeczpospolita Polska

NIP: PL8831189613
REGON: 890557733